Četrtek, 19. april 2018

shema programa

 

Športna dvorana
9.00 - 10.30 Otvoritev

 

 

 

Kratka demonstracija učenja v virtualnem svetu, Nives Kreuh

Uvodni nagovori

 • predstavnik MIZŠ-a
 • Vinko Logaj, ZRSŠ
 • Marko Bonač, ARNES
 • Alenka Flander, CMEPIUS

 

Otvoritveno predavanje

 • Kaj delajo mladi na internetu pri pouku? Filip Dobranić
 • Kaj in kako bomo letos na Siriktu? Nives Kreuh

 

 

 

11.15 - 12.30 Glas učiteljev

 

 

IGRIFIKACIJA / Tržnice idej / #igrifikacija

Vodji sklopa: Goran Bezjak in Katarina Dolgan


Športna dvorana

 • Igrifikacija pri pouku matematike in informatike, Nejc Grošelj
 • LanovSvet.si – interaktivno spoznavanje in razumevanje preteklosti, Klemen Stepišnik
 • Stripovski junaki in Classcraft, Nermin Bajramović
 • Flippity.net – Obrnem, igram in znam, Katarina Tadić
 • Spoznavajmo življenje divje (prosto živeče) rastline in gojene rastline s pomočjo računalniške didaktične igre, Andreja Dolenec
 • Programiraj, deli, igraj in zmagaj, Robert Murko
 • Igranje in učenje z roko v roki, Romana Kolar
 • Quizizz – hitro in zabavno preverjanje znanja, Renata Flander
 • Porajajoča se pismenost in programiranje z roko v roki, Nataša Gobec
 • Programiranje on-line, MIroslava Minić
 • Igrivo usvajanje slovenščine kot drugega jezika s pomočjo spletnega orodja toondoo, Živa Blatnik
 • Algoritmi, žongliranje in učenje zahtevnih veščin, Radovan Krajnc
 • Kdo je Trubarju ukradel čevlje? Boštjan Kernc
 • Dan dejavnosti, Varni na internetu, Urška Wertl
 • Z actionboundom v ustvarjalni fit formi, Vesna Robnik, Bojan Kašuba
 • Igrifikacija pri urah likovne umetnosti v bolnišnični šoli, Tina Žvab
 • Formativno spremljanje znanja učencev s kvizi (Kahoot, Quizizz, Socrative, GoFormative ali SMART Response). Kaj bi
 • izbrali učenci in kaj učitelji? Peter Grbec
 • Mobilna aplikacija Charades! – način za ponovitev strokovnega besedišča, Tina Šlajpah
 • Lego kocke – aktivna udeležba učenca, Mojca Kruh
 • Uporaba spletnih orodij pri aktivnem pouku geografije, Janja Petar Ipšek
 • Skozi igro in digitalno tehnologijo do večje finančne pismenosti, Alenka Trifković
 • Spoznajmo najstarejše slovensko mesto Ptuj s pomočjo QR kod, Klementina Orešek
 • Kako se »igramo« pri pouku hrvaščine, Nina Bradica
 • Učim se učiti, Maja Jelenko
 • Potovanje z iPadom, Katja Gajšek
 • Robotize, Peter Purg
 • Virtualna resničnost v razredu, Dominik Trstenjak
 • Učenje besedišča pri tujem jeziku za zabavo in zares, Mateja Sukič Kuzma
 • Radio Čamac, Radio Pionirc, Radio Kašljevc… – ustvarjanje radia v šolskih klopeh, Andraž Magajna, Rok Kušlan
 • Dirkalni kviz, Geli Mohorič
 • Učenje Pythona v 6. razredu, Sonja Lajovic
 • Programiram, torej pomagam, Nataša Kermc
 • Igra ali učenje pri pouku fizike? Tanja Blažič
 • Igrajmo se Kahoot, Bojana Mavri Pavlič
 • Uporaba robotov Ozobot za dvig motivacije in za preverjanje znanja učencev, Marjan Cerinšek
 • Nadarjeni učenci ustvarijo mobilno računalniško igro za utrjevanje poštevanke, Joja Flis Jurko
 • Programiranje kot igra za najmlajše učence, Mojca Borin, Vesna Mrkela
 • Uporaba prirejenih klasičnih namiznih iger za utrjevanje matematike v gimnaziji, Jan Maver
 • Igrifikacija pri pouku športne vzgoje, Tomaž Bernard
 • Twinspace portal: odskočna deska v svet ustvarjalnosti skozi igro, Marija Maja Grenko
 • Kako lahko s pomočjo Classcrafta popestrimo pouk, Karmen Novak
 • QUI²Z³, Miha Ribič, Nina Štramec
 • “Selfie – orientacija”, Štefan Arh
 • Matematika je zabavna! Lidija Podmenik

 

Dvorana Primula 1 in 2

 • Z Geolovom v naravo po zaklad, Simona Senica
 • Igramo se turiste po domačem kraju – ustvarjamo AVDIO VODNIK, Eva Traven
 • Igrifikacija kot motiv pri edukaciji robotike 4.0, Matej Veber 
 • Uvodna motivacija s pomočjo didaktične igre »Glukoza, razgradi se«, Vida Šinkovec
 • Gibljive številke, Andreja Žavbi Kren
 • Gozdoljub, Katarina Podrekar,  Maja Trojar Kepic
 • Kitarski pouk med očetovskim dopustom – učenje na daljavo z elementi igrifikacije, Daniel Eyer
 • Aktivirajmo obrambni sistem! (Učenje o delovanju imunskega sistema z uporabo računalniške igre), Kristina Prosen
 • Spletna pustolovščina, Ksenija Bračič Bračko
 • Matematično – angleški lov na skriti zaklad, Barbara Cankar, Andrejka Kramar
 • Igrificirani kvizi skozi vso šolsko leto, Stanislav Levičar
 • Poigritev pretvarjanja merskih enot, Franc Jakoš
 • Spodbujanje in spremljanje učenja z uporabo značk v spletni učilnici, Boris Volarič
 • Video na mobilnih napravah a.k.a. Lov za izgubljenim znanjem, Simon Dražič,  Maja Vičič Krabonja
 • Poigritev pouka s Klikerjem (lahko bi se predstavilo na tržnici e-rešitev), Saša Divjak

ATS 2020, Dvorani ANGELIKA in ERIKA

 • Izobraževalci kot raziskovalci lastne prakse, Štefka Štrakl
 • Formativno spremljanje in vrednotenje napredka učečih se z uporabo Digitalne tehnologije, Ester Mrak
 • Formativno spremljanje in vrednotenje napredka učečih se z uporabo Digitalne tehnologije, Sergeja Lipušček
 • Formativno spremljanje in vrednotenje veščine sodelovanja z uporabo digitalne tehnologije pri pouku slovenščine v osnovni šoli, Gabriela B. Blokar
 • Razvoj ustvarjalnosti skozi veščino sodelovanja s pomočjo IKT tehnologije, Elena Sedmak
 • (Non)Digital cooperation among project team members and development of professional learning communities, Ines Celin
 • Formativno spremljanje in vrednotenje napredka učečih se z uporabo digitalne tehnologije, Maja Matrić, Lidija Novak, Petra Turšič, Jasmina Vučič, Tanka Lekić in Irena Germovšek
 • Urimo veščino sodelovanje in komunikacija formativno spremljanje transverzalnih veščin s podporo IKT, Neža Kos
 • Formativno spremljanje – dve šoli – en tim, Frančiška Hvalc in Anica Novak
 • Uporaba mobilnih telefonov pri pouku OŠ Dobravlje, Helena Ferjančič, Danica Krapež, Martina Černigoj
 • Formativno spremljanje in vrednotenje napredka učečih se z uporabo digitalne tehnologije, Tomaž Miholič
 • Raziskovalci lastne prakse – znami.com, Aleksandra Pobega
 • Formativno spremljanje in vrednotenje napredka učečih se z uporabo Digitalne tehnologije, Tjaša Bev in Urška Golob
 • Diseminacija pridobljenih izkušenj v projektu ATS 2020, Dragica Čander, Janja Brglez in Nela Bejat Krajnc
 • Kritično prijateljevanje in sodelovanje na OŠ Polje, Mateja Drnovšek in Petra Mikeln
 • Prispevek Raziskovalci lastne prakse – OŠ Preska, Nina Pulko
 • Vrstniška povratna informacija v digitalnem svetu, Tatjana Hafner
 • Raziskovalci lastne prakse, Dominika Mesojedec, Renata More, Maja Primožič, Simona Hribar Gojc
 • Formativno spremljanje in vrednotenje napredka učečih se z uporabo Digitalne tehnologije, Bojana Oberstar Bižal
 • Formativno spremljanje in vrednotenje napredka učečih se z  uporabo digitalne tehnologije na OŠ Sveti Jurij, Maja Potočnik Barbel, Andreja Sraka, Klavdija Skerbinšek, Bojana Škaper Martel

 

Na konferenci bodo moderatorji  ZRSŠ, CPI, ŠR, CMEPIUS in ARNES

 

 

 

 

14.00 - 16.00 Plenarni del

 

 

 

IGRIFIKACIJA (vabljeni predavatelji)

 • Engaged learning and better learning outcomes using gamification, Lawrence Lilley, Združeno kraljestvo
 • Vrstniško učenje na način igre, Jurij Krpan, Slovenija
 • 3D-Smarting, the ‘thing’ that killed 2D-Working and 2D-Learning, Jef Staes, Belgija

Moderatorki: Katarina Dolgan in Nives Kreuh

 

 

 

 

16.00 - 16.45 Skupinska razprava

 

 

 

IGRIFIKACIJA

Vsi udeleženci bodo v omizjih po plenarnem delu razpravljali po vnaprej pripravljenih vsebinskih izhodiščih iz plenarnega dela na način: kaj sem videl, kako to razumem, kako bi lahko videno uporabil pri svojem delu.

Moderatorji iz ZRSŠ, CPI, ŠR, CMEPIUS, ARNES

 

19.30 - 22.00 Večerni dogodek

Tema: obujanje kulturne dediščine (Evropsko leto kulturne dediščine 2018)

Izvajalci: Akademska folklorna skupina Študent 

Moderatorki: Nives Kreuh in Amela Sambolić Beganović

Zelena dvorana, dvorana Beresta, Angelika, Erika, Primula 1 in 2
11.15 - 12.30 Tematski dogodki

 

SIO-2020, Zelena dvorana

 • Kakšno šolo promovira SIO-2020, sinergije z ostalimi projekti MIZŠ, Alenka Starc, Andrej Flogie, Alenka Šverc, Sebastjan Čagran, Janez Čač, Borut Čampelj
 • Slovensko izobraževalno omrežje – ideja, gibanje, projekt ali nujno zlo?Janko Harej
 • Kako sem kot ravnatelj opravil MOOC in preživel, Bogomir Marčinković, Ingrid Možina-Podbršček

Moderator: Tomi Dolenc

Zaključek spletnega tečaja MOOC-V, Dvorana Beresta

 • Delavnica: Varna raba interneta in naprav,  Maja Vreča

 

 

 

 

 

 

17.15 - 18.45 Tematski dogodki

 

 • IKT preči projekte NA-MA POTI, OBJEM in POGUM, Dvorani Angelika in Erika

Moderatorke: Jerneja Bone, Sandra Mršnik, Tatjana Krapše


 • ATS 2020, dvorana Primula 1

Moderatorka: Tanja Rupnik Vec


 • Povežite se s šolami in vrtci v Evropi prek programov Earsmus+ in eTwinning, Dvorana Beresta

Moderatorke: Urška Šraj, Nevenka Mandelj, Tatjana Gulič, Maja Abramič


 • Odvisni, pismeni in varni na spletu, Dvorana Primula 2
  • Odvisnosti virtualnega sveta, Miha Kramli
  • Medijska pismenost kot državljanska dolžnost, Domen Savič
  • Gradimo varne MOST-ove, Maja Vreča

Moderator: Tomi Dolenc


 • Digitalno državljanstvo, Zelena dvorana
  • Nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – Portal OPSI, Aleš Veršič
  • E-storitve za državljane na portalu eUprava, Tatjana Mizori Zupan
  • Storitev za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS, Alenka Žužek Nemec
  • Ne verjemi vsemu na internetu – s kvizom nad lažne novice, Marko Puschner
  • Medijska pismenost v času lažnih novic in alternativnih dejstev, Sonja Merljak Zdovc

Moderatorka: Anita Poberžnik

 

 

Športna dvorana in predverje Zelene dvorane
9.00 - 18.45 Tržnica e-rešitev

Pridružite se nam na obkonferenčnem dogajanju kjer bomo iskali e-rešitve spraktičnimi primeri prikazov rabe novih tehnologij za pouk-

 • Učna pot Sirikt, CŠOD
 • VR tehnologija, Izstop
 • Kam z droni, ŠC Ptuj – Dronetude
 • Digitalno državljanstvo, Ministrstvo za javno upravo, Statistični urad RS, Urad za mladino, mladinske organizacije, Safe.si
 • Uporabimo COBISS, COBISS
 • Aktivna tla v šoli, Inovatio
 • Microsoft v šoli, Microsoft
 • Projekti eTwinning, CMEPIUS

 

 

 

 

Petek, 20. april 2018

shema programa

 

Športna dvorana, Dvorani Angelika in Erika, Primula 1 in 2
9.00 - 10.30 Glas učiteljev

 

 

 

 

RAZISKOVALCI LASTNE PRAKSE – dvorani Primula 1 in 2

Vodji sklopa:  Alenka Andrin, Barbara Lesničar,


 • Razvijanje kritičnega mišljenja s pomočjo e-listovnika v okviru projekta ATS2020, Andreja Sever
 • Spletni zvezek kot orodje za vrednotenje dosežkov in zbiranje dokazov učenja, Samo Lipovnik
 • Izboljšajmo nastop z IKT tehnologijo, Simona Merljak
 • Učeči učitelj v digitalni dobi, Miroslava Minić
 • Film – od učencev k učencem, Katarina Klajn
 • Vloga inkluzivnega pedagoga pri poučevanju slabovidne učenke v osnovni šoli, Jerneja Lisjak
 • Izbira IKT-ja glede na posebnosti otrok, Katja Koprivnikar
 • Izdelava zloženke o domačem kraju, Damjana Očko
 • Kaj imajo skupnega digitalna tehnologija, knjiga in učitelj? Marta Nardin
 • Ko se sedmošolci seznanijo s srednjeveškim in modernim trubadurstvom pri medpredmetni povezavi GUM in KIZ ob uporabi sodobne IKT, Maja Vačun
 • Radovednost, Milojka Vidmar
 • Vplivi na pravilno razumevanje kisikovih organskih spojin, Klarisa Marc Žumer
 • Priprava ciljne populacije vključene v projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU), Mašenka Rodman Madric
  Dodatno usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami – informacijsko komunikacijska tehnologija, Adrijana Lampe Mikuž
 • Povodni mož ujet v objektiv, Danijela Apatič
 • Razvijanje kompetenc z Edulibryem, Tjašo Vlasak
 • Construct 2 – učno orodje ali igrača? Gregor Hrastnik
 • Branje v oblaku, Barbara Hebar
 • Motivacija za vzdržljivostni tek, Simona Lozinšek
 • Gimnastika in jaz, Vesna Pogelšek Lavrenčič
 • Samovrednotenje pedagoških digitalnih kompetenc učiteljev, Tine Pajk
 • Kako se znajti s skromno opremo? Špela Vraničar
 • Uporaba spletišča WordPress pri pouku angleščine, Ana Perović
 • Digitalni angleški šolski časopis, Katarina Pegam
 • Formativno spremljanje porajajoče se pismenosti v vrtcu z uporabo IKT, Kristina Farkaš
 • Mladi ustvarjalci v Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje, Alenka Arh Šmuc, Maruša Drečnik Stoklasa
 • Naj v razredu ne bo nemih (ne)poslušalcev, Polona Kovač
 • Kako na izobraževanje v tujino? Janja Androić
 • Pouk – programsko orodje za učne analitike, Tajda Štrukelj
 • Tehnike animacij pri pouku likovne umetnosti s podporo programov Inkscape in Photoscape ter mobilnega telefona in fotoaparata, Nataša Himmelreich

 

RAZISKOVALCI LASTNE PRAKSE, dvorani Angelika in Erika

 • Kako se učim, mi pokaže očesni sledilecEvelin Škof
 • Pismo – Pismeni, Mateja Kelner
 • Načrtovanje in spremljanje plavalnega tečaja v oblaku 365, Boštjan Artiček
 • Izbirnost in notranja motivacija ter uporaba ikt tehnologije so pot do uspeha, Petra Jesih
 • Reševanje avtentičnih problemov pri pouku fizike s simulacijskim okoljem Algodoo, Robert Repnik
 • Ali veš kdo sem? Andreja Rajh
 • Več glav več ve – pomembnost medpredmetnega sodelovanja, Polonca Volavšek
 • Vpliv uporabe IKT pri matematiki (statistika, funkcije, geometrija) na znanje dijakov in spreminjanje pedagoške prakse, Tatjana Popit
 • Spoznavanje in učenje človekovih pravic – medpredmetno povezovanje, Marina Vrečko, Dejan Žmavc
 • Folklorna dejavnost in digitalni svet, Katarina Gorše
 • Izstrelimo se v vesolje kompetentnosti, Vanja Kolar Ivačič
 • Uporaba 3D tiskalnika pri izbirnem predmetu risanje v geometriji in tehniki, Ivan Dović
 • Ravnatelji na učnem sprehodu – učiteljeva nočna mora ali …, Nela Bejat Krajnc
 • Ocenjevanje Mahara e-listovnika v Moodle e-učilnici, Gregor Anželj
 • Uporaba geografskih aplikacij na pametnih telefonih pri terenskem delu v šoli,  Alenka Dragoš,  Eva Jeler Fegeš
 • Digital learning, Hilde Puyenbroeck

DIGITALNI RAZKORAK , Športna dvorana

Vodji sklopa: Mojca Dolinar, Nives Markun Puhan


 • Ko knjig v knjižnici ni (več), Nataša Vršič
 • Learning by doing – dijaki upravljajo šolska socialna omrežja, Alenka Pokeržnik
 • Medgeneracijska pomoč pri digitalnem opismenjevanju, Anja Kotnik Lebar
 • Premoščanje razlik v digitalnih znanjih in spretnostih med dijaki, Anja Miklič
 • Kako lažje prebrati knjigo? Klavdija Ahačič
 • Google Arts & Culture pri pouku likovne umetnosti, Martina Žličar
 • Praksa v tujini kot element premoščanja digitalnega razkoraka, Mira Gujt
 •  Vzpodbujanje dijakove inovativnosti: RFID ključavnica, Žiga Podplatnik
 • Digitalno opismenjevanje v prvem triletju osnovne šole, Manca Zaviršek
 • Učimo se z XMindom, Jasmina Peternelj
 • Virtualna resničnost pri pouku geografije, Simon Hebar
 • Minutke za IKT, Benjamin Tomažič
 • Facebook zgodovina na gimnaziji Kranj, Patricija Veldin
 • Jaz tebi, ti meni – aktivni smo vsi, Mateja Pučnik Belavič
 • Dvig digitalnih kompetenc s sodelovalnim učenjem pri fiziki, Roman Drstvenšek
 • Digitalno branje na srednji strokovni šoli, Špela Grum
 • Popularizacija dela z e-slovarji in slovenističnimi jezikovnimi viri pri pouku slovenščine, Aleš Vrbovšek
 • Od kamišibaja k animaciji, Ana Gorše
 • Digitalni izzivi strokovnih delavcev v vrtcu, Klavdija Hrastovec
 • Strip kot sredstvo za premoščanje digitalnega razkoraka med učenci, Marko Ribič
 • Zamenjava “črne škatle” z Micro:bit-om pri pouku tehnike ter tehnologije, Danijel Šic, Radovan Krajnc
 • Animacija v PowerPointu, Majda Šubic
 • Priprava turističnega produkta v digitalnem učnem okolju, Polona Miklavc Žebovec
 • #ArduinoBlond – izkustveno učenje v paru malo drugače, Boris Volarič
 • Šolska e-revija v večih jezikih, Cilka Zupančič
 • Razvoj digitalne kompetence po vertikali, Jerca Šolar
 • Uporaba spletnih strani pri zdravstveni vzgoji mladostnikov s posebnimi potrebami, Mojca Kralj
 • Z učenjem tujega jezika do usvajanja digitalnih veščin, Breda Banovšek
 • Učitelj, sam svoj mojster izobraževalne tehnologije, Elvir Denić
 • Pouk slovenščine s tabličnimi računalniki, Lučka Drnovšek
 • Je uporaba navidezne realnosti kot učnega pripomočka pri pouku realna? Betka Burger
 • Premoščanje razlik v digitalnih znanjih in spretnostih med učenci pri likovni umetnosti v prvem VIO, Vesna Godler
 • Preverjanje znanja z uporabo IKT didaktičnega orodja Crossword Puzzle Maker, Verica Peterle Grahonja
 • Digitalno opismenjevanje v OŠ Ivana Kavčiča, Iztok Ostrožnik
 • Učenec učencu učitelj, Irena Gole
 • e-Schools Teaching Scenarios, a concept supporting innovative teaching with ICT, Gordana Benat, Hrvaška
 • Sam svoj mojster, Lidija Vidmar in Danica Mati Djuraki
 • Moodle ugasniti ali ponovno zagnati? Danica Mati Djuraki in Lidija Vidmar
 • Digitalna pismenost v 4. A, Simona Hajnal
 • Digitalni.razkorak – izziv profesorja matematike, Lovro Dretnik
 • Sestavi svoj računalnik iz zavrženih komponent, Matej Sužnik

 

Na konferenci bodo moderatorji ZRSŠ, CPI, ŠR, CMEPIUS in ARNES

 

 

11.00 - 13.00 Plenarni del

 

 

 

 

RAZISKOVALCI LASTNE PRAKSE IN DIGITALNI RAZKORAK (vabljeni predavatelji)

 • Teachers as designers of their own practice, Rutger van de Sande, Nizozemska
 • Learning cities and education innovations, Kristiina Erkkilä, Finska
 • Izmerimo se s POT-OS, Nives Kreuh, Davide Azzolini
 • ATS 2020, Tanja Vec Rupnik

Moderatorki: Barbara Lesničar in Nives Kreuh

 

 

 

 

13.00 - 13.45 Skupinska razprava

 

 

 

RAZISKOVALCI LASTNE PRAKSE IN DIGITALNI RAZKORAK

Vsi udeleženci bodo v omizjih po plenarnem delu razpravljali po vnaprej pripravljenih vsebinskih izhodiščih iz plenarnega dela na način: kaj sem videl, kako to razumem, kako bi lahko videno uporabil pri svojem delu. Moderatorji bodo vodili razprave po omizjih.

Moderatorji iz ZRSŠ, CPI, ŠR, CMEPIUS, ARNES

 

15:15 - 16.30 Panelna razprava

 

 

PANELNA RAZPRAVA

Predstavljene bodo ugotovitve iz Glasa učitelja, plenarnih delov in skupinskih razprav. V razgovoru se bomo soočili z izzivi konference in skupaj iskali rešitve. V razgovoru sodelujejo Kristiina Erkkilä, Filip Dobranić, Aleš Ojstršek in Rutger van den Sande.

Moderatorki: Nives Kreuh in Barbara Lesničar

 

 

16.30 - 17.15 Zaključek konference

Zaključne ugotovitve in zahvale.

Podelitve nagrad.

 

Konferenčne dvorane Beresta, Zelena dvorana s predverjem
9.00 - 10.30 Tematski dogodki

Povežite se s šolami in vrtci v Evropi prek programov Erasmus+ in eTwinning, Dvorana Beresta

Ali vas zanima mednarodno sodelovanje in povezovanje s šolami in vrtci v Evropi?

Moderatorke: Urška Šraj, Nevenka Mandelj, Tatjana Gulič, Maja Abramič


Skupnost SIO z novostmi in zanimivostmi, Zelena dvorana

Delavnica

Moderatorka: Damjana Šajne


Digitalno državljanstvo, predverje Zelene dvorane

Predstavitve Ministrstvo za javno upravo, Statistični urad RS, Urad za mladino, mladinske organizacije, Safe.si

 

 

 

Športna dvorana in predverje Zelene dvorane
9.00 - 16.45 Tržnica e-rešitev

 

Pridružite se nam na obkonferenčnem dogajanju kjer bomo iskali e-rešitve spraktičnimi primeri prikazov rabe novih tehnologij za pouk-

 • Učna pot Sirikt, CŠOD
 • VR tehnologija, Izstop
 • Kam z droni, ŠC Ptuj – Dronetude
 • Digitalno državljanstvo, Ministrstvo za javno upravo, Statistični urad RS, Urad za mladino, mladinske organizacije, Safe.si
 • Uporabimo COBISS, COBISS
 • Aktivna tla v šoli, Inovatio
 • Microsoft v šoli, Microsoft
 • Projekti eTwinning, CMEPIUS

 

 

 

*pridržujemo si pravico spremembe programa

Deli z ....Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter