Zavod RS za šolstvo / National Education institute Slovenia

Nives Kreuh, Goran Bezjak, Katarina Dolgan, Mojca Dolinar, Barbara Lesničar, Nives Markun Puhan, Amela Sambolić Beganović
Barbara Gregorič, Alma Ahmetović, Maja Černe Tomšič, Sabina Poglajen, Petra Škerjanc

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport / Ministry of Education, Science and Sport

Borut Čampelj

Arnes / Academic and Research Network of Slovenia

Tomi Dolenc, Ingrid Možina Podbršček

Center za poklicno izobraževanje / Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training

Tanja Logar

Šola za ravnatelje / National School of Leadership in Education

Mihaela Zavašnik

Deli z ....Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter