Digitalni razkorak – skoči k meni

Tema programskega sklopa Premoščanje razlik med digitalno pismenimi in nepismenimi svetovljani je aktualna in simbolno vabi k sodelovanju obeh skupin digitalnega razkoraka. V tem programskem sklopu se bomo ukvarjali z naslednjimi področji:

  • premoščanje razlik v digitalnih znanjih in spretnostih med izobraževalci,
  • premoščanje razlik v digitalnih znanjih in spretnostih med učenci,
  • pomen različnih digitalnih učnih okolij,
  • kako digitalno (ne)beremo in
  • kakšna sta naša kulturna zavest in izražanje digitalnega državljana. 

 

Izhajali bomo iz priporočil evropskega dokumenta Okvir digitalnih kompetenc za državljane. Posvetili se bomo primerom in reševanju problemov ter inovativnosti in podjetnosti pri rabi tehnologij v šolski oz. delovni praksi, ki načrtno zmanjšujejo razkorak v digitalni pismenosti med izobraževalci in med učenci.

Programski sklop sestavljajo trije deli, ki tvorijo celoto:

Glas učitelja

Predstavitve prispevkov v obliki Izobraževalnega startupa se bodo zvrstile v treh sklopih. Vsaka predstavitev bo trajala 15 minut. Že pred konferenco bodo avtorji pričeli s “predstavitveno kampanjo” na tviterju in Facebooku, ki vas bo nagovorila in povabila na predstavitev.

Plenarni del

Plenarna predavanja

Skupinska razprava

Vsi udeleženci bodo v omizjih po plenarnem delu razpravljali po vnaprej pripravljenih vsebinskih izhodiščih :

  • kaj sem videl,
  • kako to razumem,
  • kako bi lahko videno uporabil pri svojem delu.

Moderatorji bodo vodili razprave po omizjih. Ugotovitve bodo predstavljene na zaključni Panelni razpravi.

Deli z ....Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter