Thursday, 19. april 2018

program scheme

Sports Hall
9.00 - 10.30 Conference Opening and Plenary Session

 

 

 

 

 

 

Opening and a short demonstration of VR learning, Nives Kreuh

Opening speeches

 • a representative from the ministry 
 • Vinko Logaj, NEI
 • Marko Bonač, ARNES
 • Alenka Flander, CMEPIUS

Opening plenary

 • What do the young do on the internet in classes? Filip Dobranić

All about Sirikt this year, Nives Kreuh

 

 

11.15 - 12.30 Teachers' Voices

Gamification – Teachers’ Voices

 • presentations

 

 

 

14.00 - 16.00 Plenary Session

 

 

 

 

 

GAMIFICATION (invited speakers)

SECTION CHAIRS: Nives Kreuh in Katarina Dolgan

 • Engaged learning and better learning outcomes using gamification, Lawrence Lilley, UK
 • Peer-learning gamified Jurij Krpan, Slovenia
 • 3D-Smarting, the ‘thing’ that killed 2D-Working and 2D-Learning, Jef Staes, Belgium

 

 

 

16.00 - 16.45 Group Discussion

 

 

 

GAMIFICATION

Section Chairs: Goran Bezjak in Katarina Dolgan

After the plenary session, all the participants will discuss the reference points prepared in advance:

 • what I saw,
 • how I understand it,
 • how I could apply it in my own practice.

Panel discussions will be chaired by moderators. Conclusions will be presented at the final panel discussion.

 

19.30 - 22.00 Evening Event & Dinner

 

Chairs: Nives Kreuh in Amela Sambolić Beganović

Theme: Reviving cultural heritage 

Performers: still a mistery 😉

 

Conference Halls Rosa, Sotelia, Breza
11.15 - 12.30 Theme Sessions

 

 

TD 1: Dvorana Rosa

SIO-2020 (ARNES)

Moderator: Tomi Dolenc

 • Kakšno šolo promovira SIO-2020, sinergije z ostalimi projekti MIZŠ, Alenka Starc, Ingrid Možina-Podbršček, Janko Harej, Andrej Flogie, Alenka Šverc, Sebastjan Čagran, Janez Čač, Borut Čampelj
 • Slovensko izobraževalno omrežje – ideja, gibanje, projekt ali nujno zlo?Janko Harej
 • Kako sem kot ravnatelj opravil MOOC in preživel, Bogomir Marčinković, Ingrid Možina-Podbršče

TD 2: Dvorana Breza

Delavnica

Zaključek spletnega tečaja MOOC-V: Varna raba interneta in naprav (ARNES),  Maja Vreča

 

 

17.15 - 18.45 Theme Sessions

 

 


TD 1: Dvorana Sotelia – Angelika & Erica

Moderatorke: Jerneja Bone, Sandra Mršnik, Tatjana Krapše

 • IKT preči projekte NA-MA POTI, OBJEM in POGUM

TD 2: Dvorana Sotelia – Primula 1

Moderatorka: Tanja Rupnik Vec

 • Zaključni dogodek projekta ATS 2020

TD 3: Dvorana Breza

Moderatorka: Andreja Lenc

 • Delavnica eTwinning

TD 4: Dvorana Sotelia – Primula 2

Odvisni, pismeni in varni na spletu

Moderatorja: Ingrid Možina, Tomi Dolenc

 • Odvisnosti virtualnega sveta, Miha Kramli
 • Medijska pismenost kot državljanska dolžnost, Domen Savič
 • Gradimo varne MOST-ove, Maja Vreča

TD 5: Dvorana Rosa

Digitalno državljanstvo

Moderatorka: Anita Poberžnik

 • Nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – Portal OPSI, Aleš Veršič
 • E-storitve za državljane na portalu eUprava, Tatjana Mizori Zupan
 • Storitev za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS, Alenka Žužek Nemec
 • Ne verjemi vsemu na internetu – s kvizom nad lažne novice, Marko Puschner
 • Medijska pismenost v času lažnih novic in alternativnih dejstev, Sonja Merljak Zdovc
Sports Hall/Tennis Court; Rosa
9.00 - 18.45 E-solutions Market

 

 

Obkonferenčno dogajanje: Tržnica e-rešitev

Praktični prikazi primerov tehnologij za pouk, razstavljavci iz šol, institucij in podjetij:

 • ZRSŠ in MIZŠ
 • Učna pot Sirikt (CŠOD)
 • VR tehnologija (Izstop)
 • Kam z droni (ŠC Ptuj – Dronetude)
 • Digitalno državljanstvo (Ministrstvo za javno upravo, Statistični urad RS, Urad za mladino, mladinske organizacije, Safe.si)
 • Uporabimo COBISS (COBISS)
 • Aktivna tla v šoli (Inovatio)
 • Microsoft v šoli (Microsoft)
 • Projekti eTwinning (CMEPIUS)
 • ARNES

 

Friday, 20. april 2018

program scheme

Sports Hall
9.00 - 10.30 Teachers' Voice

 

 

 

 

Teachers’ Voices – presentaions


RESEARCHING PRACTITIONERS 

 • Section Chairs:  Alenka Andrin, Barbara Lesničar,

 • Razvijanje kritičnega mišljenja s pomočjo e-listovnika v okviru projekta ATS2020, Andreja Sever
 • Spletni zvezek kot orodje za vrednotenje dosežkov in zbiranje dokazov učenja, Samo Lipovnik
 • Izboljšajmo nastop z IKT tehnologijo, Simona Merljak
 • Učeči učitelj v digitalni dobi, Miroslava Minić
 • Film – od učencev k učencem, Katarina Klajn
 • Vloga inkluzivnega pedagoga pri poučevanju slabovidne učenke v osnovni šoli, Jerneja Lisjak
 • Izbira IKT-ja glede na posebnosti otrok, Katja Koprivnikar
 • Izdelava zloženke o domačem kraju, Damjana Očko
 • Kaj imajo skupnega digitalna tehnologija, knjiga in učitelj? Marta Nardin
 • Ko se sedmošolci seznanijo s srednjeveškim in modernim trubadurstvom pri medpredmetni povezavi GUM in KIZ ob uporabi sodobne IKT, Maja Vačun
 • Radovednost, Milojka Vidmar
 • Vplivi na pravilno razumevanje kisikovih organskih spojin, Klarisa Marc Žumer
 • Priprava ciljne populacije vključene v projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU), Mašenka Rodman Madric
  Dodatno usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami – informacijsko komunikacijska tehnologija, Adrijana Lampe Mikuž
 • Povodni mož ujet v objektiv, Danijela Apatič
 • Razvijanje kompetenc z Edulibryem, Tjašo Vlasak
 • Construct 2 – učno orodje ali igrača? Gregor Hrastnik
 • Branje v oblaku, Barbara Hebar
 • Motivacija za vzdržljivostni tek, Simona Lozinšek
 • Gimnastika in jaz, Vesna Pogelšek Lavrenčič
 • Samovrednotenje pedagoških digitalnih kompetenc učiteljev, Tine Pajk
 • Kako se znajti s skromno opremo? Špela Vraničar
 • Uporaba spletišča WordPress pri pouku angleščine, Ana Perović
 • Digitalni angleški šolski časopis, Katarina Pegam
 • Formativno spremljanje porajajoče se pismenosti v vrtcu z uporabo IKT, Kristina Farkaš
 • Mladi ustvarjalci v Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje, Alenka Arh Šmuc
 • Naj v razredu ne bo nemih (ne)poslušalcev, Polona Kovač
 • Kako na izobraževanje v tujino? Janja Androić
 • Pouk – programsko orodje za učne analitike, Tajda Štrukelj
 • Tehnike animacij pri pouku likovne umetnosti s podporo programov Inkscape in Photoscape ter mobilnega telefona in fotoaparata, Nataša Himmelreich
 • Kako se učim, mi pokaže očesni sledilecEvelin Škof
 • Pismo – Pismeni, Mateja Kelner
 • Načrtovanje in spremljanje plavalnega tečaja v oblaku 365, Boštjan Artiček
 • Izbirnost in notranja motivacija ter uporaba ikt tehnologije so pot do uspeha, Petra Jesih
 • Reševanje avtentičnih problemov pri pouku fizike s simulacijskim okoljem Algodoo, Robert Repnik
 • Ali veš kdo sem? Andreja Rajh
 • Več glav več ve – pomembnost medpredmetnega sodelovanja, Polonca Volavšek
 • Vpliv uporabe IKT pri matematiki (statistika, funkcije, geometrija) na znanje dijakov in spreminjanje pedagoške prakse, Tatjana Popit
 • Spoznavanje in učenje človekovih pravic – medpredmetno povezovanje, Marina Svečko
 • Folklorna dejavnost in digitalni svet, Katarina Gorše
 • Izstrelimo se v vesolje kompetentnosti, Vanja Kolar Ivačič
 • Uporaba 3D tiskalnika pri izbirnem predmetu risanje v geometriji in tehniki, Ivan Dović
 • Ravnatelji na učnem sprehodu – učiteljeva nočna mora ali …, Nela Bejat Krajnc
 • Ocenjevanje Mahara e-listovnika v Moodle e-učilnici, Gregor Anželj
 • Uporaba geografskih aplikacij na pametnih telefonih pri terenskem delu v šoli,  Alenka Dragoš,  Eva Jeler Fegeš
 • Digital learning, Hilde Puyenbroeck

DIGITAL DIVIDE – PRESENTATIONS

 • Section Chairs: Mojca Dolinar, Nives Markun Puhan

 • Ko knjig v knjižnici ni (več), Nataša Vršič
 • Learning by doing – dijaki upravljajo šolska socialna omrežja, Alenka Pokeržnik
 • Medgeneracijska pomoč pri digitalnem opismenjevanju, Anja Kotnik Lebar
 • Premoščanje razlik v digitalnih znanjih in spretnostih med dijaki, Anja Miklič
 • Kako lažje prebrati knjigo? Klavdija Ahačič
 • Google Arts & Culture pri pouku likovne umetnosti, Martina Žličar
 • Praksa v tujini kot element premoščanja digitalnega razkoraka, Mira Gujt
 •  Vzpodbujanje dijakove inovativnosti: RFID ključavnica, Žiga Podplatnik
 • Digitalno opismenjevanje v prvem triletju osnovne šole, Manca Zaviršek
 • Učimo se z XMindom, Jasmina Peternelj
 • Virtualna resničnost pri pouku geografije, Simon Hebar
 • Minutke za IKT, Benjamin Tomažič
 • Facebook zgodovina na gimnaziji Kranj, Patricija Veldin
 • Jaz tebi, ti meni – aktivni smo vsi, Mateja Pučnik Belavič
 • Dvig digitalnih kompetenc s sodelovalnim učenjem pri fiziki, Roman Drstvenšek
 • Digitalno branje na srednji strokovni šoli, Špela Grum
 • Popularizacija dela z e-slovarji in slovenističnimi jezikovnimi viri pri pouku slovenščine, Aleš Vrbovšek
 • Od kamišibaja k animaciji, Ana Gorše
 • Digitalni izzivi strokovnih delavcev v vrtcu, Klavdija Hrastovec
 • Strip kot sredstvo za premoščanje digitalnega razkoraka med učenci, Marko Ribič
 • Zamenjava “črne škatle” z Micro:bit-om pri pouku tehnike ter tehnologije, Danijel Šic
 • Animacija v PowerPointu, Majda Šubic
 • Priprava turističnega produkta v digitalnem učnem okolju, Polona Miklavc Žebovec
 • #ArduinoBlond – izkustveno učenje v paru malo drugače, Boris Volarič
 • Šolska e-revija v večih jezikih, Cilka Zupančič
 • Razvoj digitalne kompetence po vertikali, Jerca Šolar
 • Uporaba spletnih strani pri zdravstveni vzgoji mladostnikov s posebnimi potrebami, Mojca Kralj
 • Z učenjem tujega jezika do usvajanja digitalnih veščin, Breda Banovšek
 • Učitelj, sam svoj mojster izobraževalne tehnologije, Elvir Denić
 • Pouk slovenščine s tabličnimi računalniki, Lučka Drnovšek
 • Je uporaba navidezne realnosti kot učnega pripomočka pri pouku realna? Betka Burger
 • Premoščanje razlik v digitalnih znanjih in spretnostih med učenci pri likovni umetnosti v prvem VIO, Vesna Godler
 • Preverjanje znanja z uporabo IKT didaktičnega orodja Crossword Puzzle Maker, Verica Peterle Grahonja
 • Digitalno opismenjevanje v OŠ Ivana Kavčiča, Iztok Ostrožnik
 • Učenec učencu učitelj, Irena Gole
 • e-Schools Teaching Scenarios, a concept supporting innovative teaching with ICT, Gordana Benat, Hrvaška
 • Sam svoj mojster, Lidija Vidmar in Danica Mati Djuraki
 • Moodle ugasniti ali ponovno zagnati? Danica Mati Djuraki in Lidija Vidmar
 • Digitalna pismenost v 4. A, Simona Hajnal
 • Digitalni.razkorak – izziv profesorja matematike, Lovro Dretnik
 • Sestavi svoj računalnik iz zavrženih komponent, Matej Sužnik

 

11.00 - 13.00 Plenary Session

 

 

 

 

RAZISKOVALCI LASTNE PRAKSE IN DIGITALNI RAZKORAK (invited speakers)

Section chairs: Barbara Lesničar, Nives Kreuh 

 • Teachers as designers of their own practice, Rutger van de Sande, Nizozemska
 • Learning cities and education innovations, Kristiina Erkkilä, Finska
 • Izmerimo se s POT-OS, Nives Kreuh, Anja Balanskat, Davide Azzolini
 • ATS 2020, Tanja Vec Rupnik

 

 

 

13.00 - 13.45 Group Discussion

 

 

 

 

RESEARCHING PRACTIOTIONERS AND DIGITAL DIVIDE

 • Section Chairs: Alenka Andrin, Mojca Dolinar, Barbara Lesničar, Nives Markun Puhan

After the plenary session, all the participants will discuss the reference points prepared in advance:

 • what I saw,
 • how I understand it,
 • how I could apply it in my own practice.

Panel discussions will be chaired by moderators. Conclusions will be presented at the final panel discussion.

15:15 - 16.30 Panel Discussion

 

 

PANEL DISCUSSION

 • Chair: Nives Kreuh, Barbara Lesničar
 • Panelists: Kristiina Erkkilä, Filip Dobranić, Aleš Ojsteršek in Rutger van de Sande.

The final panel discussion will summarise all conference challenges and look for possible solutions.

 

 

16.30 - 17.15 Conference Closing

 

 

 • conclusion and thanks
 • reward ceremony

 

Conference Halls Rosa, Sotelia, Breza
9.00 - 10.30 Theme Sessions

 

TD 1: Dvorana Breza

Delavnica

 • eTwinning, Andreja Lenc

TD 2: Dvorana Rosa

Delavnica

 • Skupnost SIO z novostmi in zanimivostmi, Damjana Šajne

TD 3: Predverje Rosa

Predstavitve

 • Digitalno državljanstvo, predstavniki Ministrstva za javno upravo, Statističnega urada RS, Urada za mladino, mladinskih organizacij, Safe.si
Sports Hall/Tennis Court & Rosa
9.00 - 16.45 E-solutions Market

 

Obkonferenčno dogajanje: Tržnica e-rešitev

Praktični prikazi primerov tehnologij za pouk, razstavljavci iz šol, institucij in podjetij:

 • ZRSŠ in MIZŠ
 • Učna pot Sirikt (CŠOD)
 • VR tehnologija (Izstop)
 • Kam z droni (ŠC Ptuj – Dronetude)
 • Digitalno državljanstvo (Ministrstvo za javno upravo, Statistični urad RS, Urad za mladino, mladinske organizacije, Safe.si)
 • Uporabimo COBISS (COBISS)
 • Aktivna tla v šoli (Inovatio)
 • Microsoft v šoli (Microsoft)
 • Projekti eTwinning (CMEPIUS)
 • ARNES

 

*we reserve the right to change the program

Deli z ....Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter