Igrifikacija – pridi, zaigraj, zmagaj

Tema programskega sklopa Igrifikacija je namenjena pristopu reševanja problema, ki je pogosto uporabljen v gospodarstvu in ga je mogoče uporabiti tudi v izobraževanju. Predstavlja enega izmed pedagoških pristopov, ki povečuje aktivno udeležbo učencev pri učenju skozi dejavnosti. Z igrifikacijo učenci razvijajo različne veščine, spretnosti in poglobljeno znanje, saj je pomembno, kako in ne kaj se učijo. Ali lahko elementi igre, kot so štetje točk, tekmovanje z drugimi in igra vlog vplivajo na motivacijo za učenje? Kako jih lahko uporabimo pri poučevanju s pomočjo tehnologije? Namen igrifikacije (ang. Game Based Learning) ni spreminjanje pouka v igro, temveč izkoriščanje elementov igre za ohranjanje pozornosti, vztrajnosti in radoživosti.

Ukvarjali se bomo z vprašanjem, kako organizirati učni proces, da bo učenje zanimivo, da se bodo učenci čutili slišane in vključene, da bodo ustvarjalni in da se bodo znašli v nepredvidljivih okoliščinah. Posvetili se bomo primerom in rešitvam rabe tehnologij v šolski praksi s pomočjo igrifikacije.

Čas je za igro*. Mislim, da se te igre ne da igrati kar tako. (Neznani avtor)

 

 

*dejavnost, ki ima značilnosti igre, a je v resnici resno delo


 

Programski sklop sestavljajo trije deli, ki tvorijo celoto:

Glas učitelja

Predstavitev prispevkov bo v obliki Igrive tržnice idej. Udeleženci bodo sodelovali v igri predstavitev in vrednotili igrivost predstavljenih idej. Resno se bomo igrali.

Plenarni del

Plenarna predavanja

Skupinska razprava

Vsi udeleženci bodo v omizjih po plenarnem delu razpravljali po vnaprej pripravljenih vsebinskih izhodiščih :

  • kaj sem videl,
  • kako to razumem,
  • kako bi lahko videno uporabil pri svojem delu.

Moderatorji bodo vodili razprave po omizjih. Ugotovitve bodo predstavljene na zaključni Panelni razpravi.

Deli z ....Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter