Raziskovalci lastne prakse – znami.com

Tema programskega sklopa izpostavlja vlogo vseh vključenih v izobraževanje pri usposabljanju, poučevanju ali učenju v digitalnem svetu. Ukvarja se z vprašanji, kaj lahko vsak posameznik stori za svoj profesionalni razvoj, s kom naj pri tem sodeluje in kakšna je vloga ravnatelja oz. vodje  v tem procesu. Raziskovanje tega, kako izboljšati svoje vodenje, poučevanje ali učenje ob uporabi sodobne tehnologije, zagotavlja nenehno strokovno rast in posredno tudi izboljšanje lastnih dosežkov.

Področja, iz katerih bomo pri tem izhajali in predstavili rešitve, so:

  • učeče se skupnosti, kritično prijateljevanje ali kolegialna pomoč s podporo digitalnih okolij,
  • vloga ravnatelja oz. vodje pri spodbujanju razvijanja digitalnih kompetenc,
  • samovrednotenje pedagoških digitalnih kompetenc,
  • izobraževalci kot raziskovalci lastne prakse za izboljšanje dosežkov učečih se kot digitalnih državljanov,
  • formativno spremljanje in vrednotenje napredka učečih se z uporabo digitalne tehnologije.

 

Programski sklop sestavljajo trije deli, ki tvorijo celoto:

Glas učiteljev

Predstavitev prispevkov bo v obliki Tržnice idej. Vsaka predstavitev bo trajala 15 minut in bo aktivno vključevala udeležence.

Plenarni del

Plenarna predavanja

Skupinska razprava

Vsi udeleženci bodo v omizjih po plenarnem delu razpravljali po vnaprej pripravljenih vsebinskih izhodiščih :

  • kaj sem videl,
  • kako to razumem,
  • kako bi lahko videno uporabil pri svojem delu.

Moderatorji bodo vodili razprave po omizjih. Ugotovitve bodo predstavljene na zaključni Panelni razpravi.

Deli z ....Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter