Tema: igrifikacija kot pedagoški pristop, ki povečuje aktivno udeležbo učencev pri učenju skozi dejavnosti

V prispevku v 500 besedah:

  • navedite svoj primer in rešitev rabe tehnologije s pomočjo igrifikacije;
  • odgovorite na vprašanje: kako organizirate učni proces, da je učenje zanimivo, da se učenci čutijo slišane in vključene, da bodo ustvarjalni in da se bodo znašli v nepredvidljivih okoliščinah?;
  • pojasnite, kako načrtujete in vključujete igrifikacijo z uporabo digitalne tehnologije v pouk, da pri tem vključujete učence;
  • izpostavite morebitne dileme in/ali predloge za naprej.

Oblika predstavitve – Tržnica idej
Avtorji prispevkov boste imeli na voljo svoj prostor (stojnico), na katerem boste predstavljali svoje prispevke ostalim udeležencem konference. Predstavitve naj bodo izvirne, motivacijske, že na prvi pogled zanimive in privlačne, skratka take, da bodo druge obiskovalce pritegnile in bodo pristopili k vašemu predstavitvenem prostoru. Tam jim boste predstavili svoj primer igrifikacije, ki jo bodo lahko tudi sami preizkusili. Avtorji prispevkov boste namreč med seboj tekmovali za čim več nalepk (like-ov), ki jih bodo ostali udeleženci prejeli ob vstopu v dvorano. Udeleženci bodo po preizkušanju in predstavitvi primerov igrifikacije ocenili, kateri prispevek (orodje) se jim zdi najbolj uporabno v praksi in mu podelili nalepko. Tisti prispevek, ki bo zbral največ nalepk, bo dobil nagrado.

15. marca 2018 boste tudi začeli s “predstavitveno kampanjo” na Twitter-ju in Facebook-u.

Prijava prispevkov do 5. 1. 2018 15. 1. 2018

ODDAJA PRISPEVKA 

Deli z ....Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter