Tema: vloga vseh vključenih v izobraževanje pri usposabljanju, poučevanju ali učenju v digitalnem svetu.

Področja:

 • učeče se skupnosti, kritično prijateljevanje ali kolegialna pomoč s podporo digitalnih okolij,
 • vloga ravnatelja oz. vodje pri spodbujanju razvijanja digitalnih kompetenc,
 • samovrednotenje pedagoških digitalnih kompetenc,
 • izobraževalci kot raziskovalci lastne prakse za izboljšanje dosežkov učečih se kot digitalnih državljanov,
 • formativno spremljanje in vrednotenje napredka učečih se z uporabo digitalne tehnologije.

 

Vprašanja:

 • kako se kot izobraževalci najbolje učite,
 • kdo vam je pri tem v pomoč,
 • kakšna je vloga vodje pri tem,
 • kako raziskovanje lastne prakse vpliva na izboljšanje dosežkov učečih se in
 • kako spremljate napredek učečega se ter ustrezno prilagajate učni proces ob uporabi IKT.

 

V prispevku v 500 besedah:

 • najprej izberite eno od področij in odgovorite na zgoraj zapisana vprašanja;
 • nato pojasnite, kakšen vpliv ima vaše delo in deljenje izkušenj na učeče se, sodelavce ter šolo oz. organizacijo kot celoto;
 • izpostavite zanimive poudarke izvedenih dejavnosti ob uporabi IKT, analizo izvedbe in dosežkov ter refleksijo izobraževalca (npr. o doseženem, uporabljenih metodah, idejah/načrtih za izboljšave …);
 • izpostavite morebitne dileme in/ali predloge za naprej.

 

Oblika predstavitve – Tržnica idej
Predstavitev prispevkov bo v dvorani organizirana na stojnicah. Na vsaki predstavitvi lahko sodelujeta avtor in soavtor, ki imata 10 minut za vsebino in 5 minut za pogovor z udeleženci. Za predstavitev prispevka na konferenci uporabite predlogo, ki bo pripeta v sporočilu ob potrditvi o izboru prispevka. Predstavitev naj vključuje 5-7 slik. Predstavitve naj bodo izvirne, aplikativne glede na namen predstavitve in naj vključuje tudi udeležence. 15. marca 2018 boste tudi začeli s “predstavitveno kampanjo” na Twitter-ju in Facebook-u.

Prijava prispevkov do 5. 1. 2018 15. 1. 2018

ODDAJA PRISPEVKA

Deli z ....Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter